Velenjsko jezero 366 m, 9. avgust 2014

Skok na osnovno stran - - - - - Pošlji sporočilo

Šaleška jezera so posledica izkopavanja lignita, ki ga v Šaleški dolini izkoriščajo že sto trideset let. Premogovniške ugreznine so nastale sredi kotlinskega dna Šaleške doline, ki je bilo pred tem v veliki meri v kmetijski rabi, delno pa tudi poseljeno. Tam, kjer so danes jezera, je bilo več podeželskih naselij, ki so delno ali v celoti izginila (Škale, Družmirje, Preloge). Podoba doline se zaradi premogovništva še vedno spreminja, prav tako se spreminjajo tudi Šaleška jezera. Prostornina ugrezninske kotanje je leta 2005 presegala 120 milijonov m3 in je zavzemala dobrih 6 km2 površine. Najgloblje dele te kotanje je napolnila voda in nastala so tri jezera, ki predstavljajo približno tretjino prostornine (več kot 46 mio m3) in prav tako tretjino površine ugreznine. Jezera, ki jih napajajo potoki, so dobila imena po naseljih, ki so se morala umakniti ojezerjevanju (Škalsko, Družmirsko), oziroma po mestu, ki je zaradi premogovništva postalo objezersko naselje (Velenjsko).

Vroča sobota je privabila številne kopalce v toplo vodo Velenjskega jezera. Tudi midva se nisva mogla upreti skušnjavi in prvič zaplula po tem lepo urejenenm jezeru. Po treh urah veslanja in nekaj kilometrih še malo plavanja, potem pa nazaj proti domu.

MK

Page | 1 | 2 |


ATVS team  |   climbing & Mountaineering